Promosyonun Geçmişi Bugünü Ve Geleceği

Promosyonun Geçmişi Bugünü Ve Geleceği

Bu yazımızda promosyon sektörünün ve promosyon ürünlerin geçmişinden , günümüzdeki durumundan ve gelecekte ne hale geleceğinden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği üzere promosyon , firmaların reklam ve tanıtımlarını yapmakta kullandıkları araçlar ve ürünlere verilen isim aynı zamanda indirim ve iskontolar da promosyon olarak adlandırılmaktadır. Peki ama kelime anlamı olarak nedir bu promosyon? Hadi gelin yazımıza promosyonun kelime anlamını anlatarak başlayalım...

07 April 2020 23:07

Promosyonun Geçmişi Bugünü Ve Geleceği


Selam sevgili okurumuz;

Bu yazımızda promosyon sektörünün ve promosyon ürünlerin geçmişinden , günümüzdeki durumundan ve gelecekte ne hale geleceğinden bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği üzere promosyon, firmaların reklam ve tanıtımlarını yapmakta kullandıkları araçlar ve ürünlere verilen isim aynı zamanda indirim ve iskontolar da promosyon olarak adlandırılmaktadır. Peki ama kelime anlamı olarak nedir bu promosyon? Hadi gelin yazımıza promosyonun kelime anlamını anlatarak başlayalım.

Promosyon Nedir?

Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir.Genelde saat, ajanda, anahtarlık, kalem gibi ürünler kullanılırken, kişiye özel ürünler de satış hedefleri doğrultusunda promosyon olarak müşterilere sunulabilir. Promosyon, gelişen dünyamızda firmaların kendilerini ya da ürünlerini tanıtmak ve müşterilerinin beğenisine sunmak için kullandıkları en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Promosyon, hayatımızın her alanına hitap eden ürünlerde, müşterilerimizle iç içe olarak onlarla bütünlük sağlamak demektir. Promosyon, marka değerimizi yükseltmek ve hedef kitlelerimize ulaşmak demektir. Fransızca promotion yani, ''öne sürme, ilerletme, terfi ettirme, bir malın satışını artımak için yapılan şey" anlamına gelen promosyon kelimesi Türkçe'de en eski kaynaklarda "satış arttırma çalışması" ve "satış arttırma amacıyla verilen hediyelik eşya"olarak geçmektedir

Promosyon Kavramının Tarihi

Yukarıda açıklamasını yaptığımız ve ne anlama geldiğinden kısaca bahsettiğimiz promosyon kavramının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kotler ve Bliemel’e (2001) göre promosyon, “çok sayıda ve farklı, çoğunlukla kısa süreli etkisi olan ve belirli bir ürün veya hizmeti daha çabuk olduğu kadar daha kapsamlı satın alınması için tüketici ve aracıların doğrudan uyarılması, teşvik edilmesi ve özendirilmesidir.” Kotler (2005); “A’dan Z’ye Pazarlama” kitabında promosyonu, “müşterilerin ürünleri, daha sonra değil de şimdi satın almalarını sağlayan teşvikler ve ödüller” şeklinde tanımlamıştır. Para ile ticaretin yaygınlaştığı en eski dönemlerden beri tüccarlar ve esnaflar satış arttırma çabası ve piyasadaki rekabet ortamında üstünlüğü ele geçirmek için promosyonlar uygulamaktadır. Bunlar fiyat promosyonları ve hediyelik eşantiyon olarak verilen ürün promosyonları olarak iki kategoride incelenebilir. Fiyat promosyonlarında satıcı, malın fiyatını zarar etmeyeceği şekilde düşürerek müşterisini memnun eder ve satış arttırma çabası olumlu sonuç vermiş olur. Eşantiyon hediyelik ürünlerle yapılan promosyonda ise promosyon kavramının il çıktığı fakat teknolojinin daha yeterince ilerlemediği zamanlarda sadece ürün yanında hediye verilerek yapılırdı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ve özellikle baskı teknolojisinin geldiği son nokta sayesinde firma sahipleri reklamlarını diledikleri ürüne diledikleri şekilde bastırarak ister ürünlerin yanında bundle olarak isterlerse de hedef kitlelerine onları mutlu etmek aynı zamanda da marka bilinirliklerini arttırmak için dağıtmaktadırlar.

Dijital Baskının Geçmişi

Kalıp çıkarma yöntemiyle kopyalama ve çoğaltma işlemine imkan tanıyan baskı teknikleri, tarihi süreç içerisinde önemli aşamalar kaydederek günümüze ulaşmıştır. İlk olarak Uzakdoğu’da ağaç ve ahşabın oyulmasıyla daha sonraları ise taş, metal, çinko, bakır ve plastik (muşamba) gibi materyallerin kazıma, oyma, kabartma, asitleme gibi yöntemlerle elde edilen kalıplarının istenilen yüzeylere basılmasıyla ortaya çıkan baskı teknikleri; zamanla bir sanat dalı (baskıresim) olarak kabul edilmiş, sanayileşmenin getirdiği hızlı gelişmelerle birlikte dünya genelinde büyük bir endüstri kolu haline gelmiştir .Gutenberg’in mekanik baskı tekniği, basım tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturur. Ondan yaklaşık üç buçuk asır sonra Münih’te Alois Senefelder, mekanik baskının yerini alan kimyasal baskı tekniğini (Litografi) bularak; matbaacılık tarihinde devrim yaratır (Münch, 2011: 59). Düz bir yüzey üzerinde yazı ve resimleri bir arada basabilen bu teknik, yağ ve suyun birbirini itmesi ilkesinden yola çıkarak, bugünkü ofset baskının temelini oluşturur. Litografik baskının rafine edilmiş bir biçimi olarak ortaya çıkan ofset baskı tekniğinde, Litografide kullanılan taş kalıp yerine ince metal levhalar kalıp olarak kullanılır. Siyah-beyaz ve renkli baskıya elverişli ofset baskı tekniği hem ucuz kalıp maliyeti hem de standart baskı kalitesiyle öne çıkar.

Promosyon Ürünlerin Günümüzdeki Yeri

Günümüzde pazar koşulları ve tüketici davranışlarındaki değişim, ürünlerin giderek aynılaşması ve sayıca artması, perakende ticaretin kilit konuma gelmesi, kısa sürede süpermarketler, toptancı mağazalar, yapı marketler, büyük mağazalar gibi satış noktalarının birbiri ardınca açılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çeşitlilik ve hızlı değişim hem tüketiciyi karar vermede zorlamış hem de gelişimi yavaş olan markaların kendini göstermesini zor duruma getirmiştir. İşletmelerin çoğu, promosyon ve eşantiyon ürünlerinin organizasyonlarıyla bağının zayıf olduğuna inanmaktadır. Ancak işletmelerin performanslarını arttırmaları için bakacakları ilk bölüm promosyon ürünler ve özellikle baskılı ürünlerdir. İşletmelerde karlı bir büyüme sağlamak için hiç satış yapmadan önce, promosyon ürünlerle marka bilinirliğinin arttırılması gerekir. Marka bilinirliği artan firma, müşteri bağlılığı ve işletmenin doğru işi yapmayı belirlemesinde hangi kaynakları kullanacağına dair detayları ve araştırmaları yapana kadar yatırımlar üzerinden getirilerini maksimize eder. Odaklanılmış bir stratejide ilk adım marka tanıtımıdır. Marka bilinirliğini arttırma açısından yapılabilecek çok çeşitli kampanya çalışmaları vardır bunlardan en önemlilerinden biri ise promosyon kampanyalarıdır.  Bu hususta baskılı eşantiyon ürünlerin markanızın büyümesindeki yeri ve önemi çok büyüktür.

Promosyon Ve Baskı Sektörünün Geleceği

Her alanda çevre duyarlılığı küresel bazda son 30 yılda daha fazla önem kazanmıştır. Teknolojik yatırım ve kullanımlarda da çevre dostu olma ve enerji verimliliği odak noktalar. Bu durum baskı endüstrisini de etkiledi ve baskı teknolojisinin geleceğini de etkileyecek. Kullanıcılar giderek daha fazla sayıda mürekkepli ve enerji tasarrufu yapan özelliklerdeki ürünlere yönelecek. Bu da kullanımda ortaya çıkan maliyetleri oldukça düşürecektir ve aynı zamanda çevre dostu ürün almış olacaklar. Teknolojinin gelişmesiyle beraber doğal olarak gelişen baskı teknolojisi de promosyon sektöründe büyük önem arz etmektedir. Günümüzde temassız olarak baskı yapabilme imkanı dahi sunan lazer baskı teknolojisi olduğunu varsayarsak gelecekte baskı ve promosyon sektörü için hiçbirşey eskisi gibi olmayacak diyebiliriz.

Eforgrup promosyon sektöründe isim sahibi ve önde gelen firmalardan biri olarak 2006 yılından beri Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmaları ile firmaların tüm tedarik süreçlerine çözüm ortaklığı yapmış, proje bazlı satış artırıcı proje yönetimi ve tanıtıcı promosyon grubunda hizmet vermektedir. Ayrıca 1996 yılından beri ilaç ve sağlık sektöründeki tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük eczane E logo tabela üreticisidir. Markaların satışlarını artırmaya yönelik yürütülen sadakat sistemlerinde proje bazlı çalıştığı tüm firmalara hizmet etmektedir.

2008- yılında kara kod barkod okuyucusu ile sektöre büyük bir hizmet vermiş ve .kampanyalar düzenlemiştir

2013- eczanehaber.tv kurucusu olarak internet televizyonculuğa sektörel bir hizmet vermiştir

2014- ERP-MRP-CRM ile %100 yerli yazılım ve yeni nesil kodlama ile hizmetlerine devam etmektedir

2016- pazaryeri entegrasyon ve ürün borsası uygulaması ile yazılım dünyasında ilklerinde projelerdir

Müşterileri için Ar-Ge yazılım ekibi kurarak firma bazlı çözümler üreten yazılımlar geliştirmektedir.

 

 

 
Etiketler
  • # Promosyon Nedir?
  • #Promosyon
  • #Kurumsal Promosyon
  • #Dijital Baskı